Kurumumuz

Amacımız: Kurum olarak kuruluş, işleyiş ve faaliyet amacı; kanun, tüzük, yönetmelikler çerçevesinde barındırılan hükümlülerin ıslahı, meslek sahibi edilmesi, eğitilmesi ve topluma nitelikli birey olarak kazandırılmasıdır.

Hizmetlerimiz :   Kurumumuz yerleşke içerisindeki ceza infaz kurumlarının iaşe, ısınma, aydınlatma, su, hükümlü ve tutuklu sevk nakil hizmetleri, personel servisi, sağlık hizmetleri ile Lojman Tahsis Komisyonu sekretarya işlemleri kurumumuz tarafından yapılmaktadır.

Fiziki İyileştirmeler :            2010 yılında hizmete açılan Açık Ceza İnfaz Kurumu 2012 yılından itibaren fiziki yapının yetersiz olduğunun tespit edilmesi nedeniyle;
2012 yıldan itibaren 1600 m²  alana sahip eski keten fabrikası binasının sosyal tesise dönüştürülmek üzere betonarme bölümlerinin yıkım işi, şoför ve teknisyenlere 320 m²  hizmet binası yapımı işi, Genel Mutfağın fiziki yapısında yapılan çeşitli iyileştirmeler, Cezaevi Jandarma Bölük eski binasının 1 No’lu Kadın Açık Bölümüne dönüştürülmesi işi,
            2013 yılında Lojmanlarda kuaför, anaokulu, restoran ve kafeterya işletmeciliğinin hizmete açılması, Ziyaretçi kayıt mahallinin genişletilmesi, 108m²  mahkûm kabul binası yapımı işi, 23 m²  güvenlik ve gözetim odası yapım işi, Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi içerisine 4000 adet çam fidanı dikim işi,
            2014 yılında çelik konstrüksiyon eski keten fabrikasının betonarme ile bölünerek iki kat haline getirilmesi ve 1920 m²  kapalı alana sahip sosyal tesis binasına dönüştürülmesi işine başlanması, İnşaat işkolu tarafından depo olarak kullanılmak üzere 108m²  depo inşaatı işi, kurumumuza ait araçlar için otopark yapımı işi,
            2015 yılında sosyal tesis binasının, 270m²  ziyaret mahallinin, sosyal tesis ve lojmanlar bölgesine yapılan halı saha tesislerinin inşa edilmesi ve hizmete açılması işi,
            2016 yılında mevcut İşyurtları atölyelerinin fiziki şartlarında iyileştirmeler yapılması işi, İşyurdu demir atölyesi marifetiyle 1050m²  çelik konstrüksiyon statik toz boya Atölyesinin hizmete açılması işi, 2 No’lu Kadın Açık Bölümüne personel için 235m²  hizmet binasının hizmete açılması, evsel atık arıtma tesisinde kullanılan cihaz ve ekipmanlarının yenilenmesi işi, İşyurtları Kurumu’na ait 68 daireli Yuvam Akarca Lojmanlarında bakım, onarım işi, hükümlü binasının fiziki yapısında iyileştirilmeler yapılması işleri tamamlanarak hizmete sunulmuştur.
2017 yılında Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisine 1560 m² duruşma salonu ile 600 m² sağlık birimi, Açık Ceza İnfaz Kurumu girişine 64m²  ziyaretçi kayıt kabul binası, 2 nolu kadın açık bölümüne 176 m2 atölye binası, Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumuna idari bina, Kocaeli adliyesi bakım onarımı yapılmıştır.

Açık Ceza İnfaz Kurumu: 62.100m2 alan üzerine kurulu muhtelif binalarda 25.02.2010 tarihli bakanlık oluru ile hizmet vermektedir. Kurum hükümlü binası 52 odadan ibaret olup toplam 600 hükümlü yatak kapasitesine sahiptir.

VİZYONUMUZ
Ceza infaz kurumu koşullarında bile verilen yaygın eğitim hizmetlerine katılarak; kendini sürekli yenileyen, okuyan, inceleyen, araştıran, analiz ve sentezler yapabilen hükümlü ve tutukluların yetiştiği; akla ve bilime dayalı eğitim ortamında hükümlü ve tutukluların hayata ve topluma geri dönüşe hazırlandığı ceza infaz kurumu, yaşam sürecinde ve sonrasında uyum sağlamada köprülerin kurulduğu, her kademede çalışan memurlarına kadar; ceza infaz kurumu tüm çalışanları, hükümlüler, tutuklular, aileleri, ziyaretçilerinin ve sivil toplumun desteğiyle MODEL KURUM olma misyonunu kesintisiz devam ettirmektedir.

MİSYONUMUZ
Anayasa’ya, uluslararası kanunlara ve ulusal mevzuat sistemine bağlı, insan haklarına saygılı olarak cezanın infaz edilmesi; suçluyu toplumdan ayırmak ve suçlunun ıslahını yapmaktır.
Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamayacağı kanunla garanti altına alınarak; suça bulaşmış kişiler için öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumu kolaylaştırılmaya çalışılmaktadır.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Şanlıurfa Açık Cezaevi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←